O nas

Zazwyczaj jest tak, że o nas „wiedzą lepiej” inni. Ale pozwólcie Państwo, że te kilka słów napiszemy sami.

Zajmujemy się organizowaniem kolonii, zimowisk, zielonych szkół, wycieczek edukacyjnych, organizujemy szkolenia, konferencje, spotkania biznesowe
i integracyjne. Ten rodzaj działalności jest nam szczególnie bliski, ponieważ cenimy sobie pracę z ludźmi i wśród ludzi.

Różnorodność działań zobowiązuje nas do podnoszenia swoich kompetencji i umiejętności, przynosząc zadowolenie naszym klientom.

Szczególnym naszym klientem są dzieci i młodzież, to oni w okresie swojego rozwoju stanowią dla nas największe wyzwanie, którego się podejmujemy
z nieukrywaną przyjemnością. Tworzenie dla nich specjalnych programów jest naszym ulubionym wyzwaniem. Podczas naszych spotkań i wyjazdów nastawieni jesteśmy nie tyko na dobrze spędzony czas, lecz także na rozwój intelektualny poprzez tworzenie, doświadczenie, sport, edukację, formy ogólnorozwojowe,
zajęcia integracyjne.

.