Rada Oddziału Gniezno

Włodzimierz Bobkiewicz
Michał Kałuża
Janusz Borzych
Leszek Dopierała

Przewodniczący Rady, Prezes Oddziału
Z-ca Przewodniczącego
z-cą Przewodniczącego
Członek

Komisja Rewizyjna
 
Janusz Malęgowski
Jan Socha
Jerzy Błochowiak
 
Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego
Członek

 

Nasi członkowie we władzach Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej