Rada Oddziału Gniezno

 

Piotr Gruszczyński
Janusz Borzych
Włodzimierz Bobkiewicz
Leszek Dopierała
Michał Kałuża

 

Przewodniczący Rady, Prezes Oddziału
Z-ca Przewodniczącego
Sekretarz
Członek
Członek

Komisja Rewizyjna
 
Janusz Malęgowski
Jan Socha
Jerzy Błochowiak
 
Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego
Członek

 

Nasi członkowie we władzach Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 
Piotr Gruszczyński
Włodzimierz Bobkiewicz
Leszek Dopierała
 
Radca WIPH, V-ce Przezydent Izby
Radca WIPH
Radca WIPH