Rada Oddziału Gniezno

Agnieszka Rzempała-Chmielewska - przewodnicząca (ARC Promotion)
zakres odpowiedzialności: koordynatorka prac Izby jako całości, czuwająca nad realizacją celów, dbająca o komunikację wewnątrz i na zewnątrz, reprezentująca Izbę

Michał Kałuża - wiceprzewodniczący (Finexpert)
zakres odpowiedzialności: koordynator ds. pozyskania nowych członków

Adrian Dopierała - wiceprzewodniczący (Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych AD Adrian Dopierała)
zakres odpowiedzialności: koordynator spotkań integracyjnych i budowania relacji wśród członków Izby

Anna Karwowska - sekretarz (Kancelaria mediacyjna)
zakres odpowiedzialności: koordynatorka działań mających na celu wzmocnienie wizerunku Izby poprzez promocję działań z obszaru CRS i mediacji

Jerzy Błochowiak - skarbnik (Akiudi)
zakres odpowiedzialności: koordynator realizacji rocznego planu finansowego, odpowiedzialny za rozliczanie zadań realizowanych poza składkami

Tomasz Burzyński – członek (Social Banking S.A.)
zakres odpowiedzialności: koordynator planu szkoleń i pozyskiwania informacji od członków dt. potrzeb informacyjno-szkoleniowych

Komisja Rewizyjna

Dorota Gorzkowska – przewodnicząca (Poland Food)

Robert Chmielewski – wiceprzewodniczący (Complet Chmielewscy sp.j.)

Olgierd Konieczny – członek (Adriano)