Rada Oddziału Gniezno

Włodzimierz Bobkiewicz
Michał Kałuża
Janusz Borzych

Przewodniczący Rady, Prezes Oddziału
Z-ca Przewodniczącego
Z-ca Przewodniczącego

Komisja Rewizyjna
Janusz Malęgowski
Jerzy Błochowiak
Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego
Nasi członkowie we władzach Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej