W dniu 02.03.2018 roku na konferencji prasowej poświęconej działalności Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oddział Gniezno, zostało podpisane porozumienie pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowanym przez dyrektora Mariusza S. Kubiaka a Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową oddział Gniezno reprezentowaną przez przewodniczącego Piotra Gruszczyńskiego. Porozumienie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców gnieźnieńskich.