W dniu 19 stycznia w budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się spotkanie-szkolenie nt. Mediacji Rówieśniczej, przygotowane przez nasz oddział we współpracy z Wydz. Edukacji Starostwa Powiatowego. Prelegentkami były doświadczone Mediatorki Sądowe Dyrektor Oddziału Mediacji WIPH Gniezno Pani Anna Karwowska oraz Pani Jolanta Koczorowska która przyjechała do nas z Bydgoszczy.
Adresatem szkolenia byli dyrektorzy szkół średnich z miasta i powiatu gnieźnieńskiego.
Film: źródło TV Gniezno