GNIEŹNIEŃSKI ODDZIAŁ IZBY BĘDZIE PODEJMOWAŁ DZIAŁANIA
W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ

 • • podejmowanie wszelkich inicjatyw gospodarczych w powiecie gnieźnieńskim i Wielkopolsce
 • • promocji gnieźnieńskich i wielkopolskich przedsiębiorstw
 • • kreowanie własnych inicjatyw np. targów przedsiębiorczości, targi pracy itp.
 • • tworzenie klimatu do działania i propagowania działalności gospodarczej
 • • budowanie relacji z samorządem terytorialnym
 • • zaangażowanie na rzecz wydarzeń inicjowanych przez lokalne samorządy
 • • świadczenie usług o charakterze prawny na rzecz członków izby
 • • opiniowanie przyjmowanego prawa lokalnego
 • • stworzenie podmiotu stającego się stroną w stanowionym prawie
 • • sądy arbitrażowe, czyli prosty, szybki, skuteczny i tańszy sposób na dochodzenie swoich spraw  w drodze najmniej konfliktowej jaką jest sadownictwo arbitrażowe
 • • mediacje gospodarcze
 • • szkolenia
 • • przekazywania wiedzy na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych
 • • budowanie relacji lokalnego biznesu z biznesem zewnętrznym
 • • inicjowanie przedsięwzięć o charakterze gospodarczym
 • • tworzenie partnerstwa dla osiągnięcia efektywności określono celu np. klastry
 • • prowadzenia negocjacji handlowych
 • • współdziałanie z innymi izbami w Polsce