W dniu 07. stycznia 2019 roku w Regimencie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie WIPH Gnienzo.
Na spotkaniu omówiono:
 1.Zmiany w sposobie rozliczeń ZUS - Michał Kałuża
2.Zmiany w archiwizacji akt osobowych - Waldek Markiewicz
3.Omówiono przebieg konferencji prasowej, która odbyła się 7 stycznia przed południem z udziałem Starosty Piotra Gruszczyńskiego i Prezydenta Izby Wojciecha Kruka.
Do grona członków WIPH Gniezno przystąpiła panie Monika Górska, firma ARTISTIK.