Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa podejmuje współpracę z wieloma przedsiębiorcami.

Przedstawiciel firmy HAWA pan Arkadiusz Rusiecki przekazał dla członków WIPH o/ Gniezno kartę rabatową uprawniającą do zakupu paliwa po bardziej atrakcyjnych cenach.

Za spotkanie i za nasza współpracę serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom Firmy Hawa, a naszym przedsiębiorcom życzymy szerokiej i bezpiecznej jazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *