MISJĄ WIPH JEST:
Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw oraz skuteczne reprezentowanie
ich interesów ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich.

 

CELE MISJI

  • • współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz administracją rządową w zakresie tworzenia
  • • korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości
  • • wzbogacanie rynku usług MŚP w oparciu o istniejące instytucje lokalne, regionalne i krajowe
  • • podejmowanie wszelkich działań zmierzających do podniesienia konkurencyjności wielkopolskich MŚP
  • • poprzez dostarczanie wysokiej jakości usług oraz przygotowanie ich do procesu integracji z Unią Europejską