27 lutego br. W "Starej Kamienicy" odbyło się szkolenie zorganizowane przez nasz oddział WIPH we współpracy z ARC Promotion nt. 

Etapy rozwoju firmy i procesy HR w przedsiębiorstwie
Wykładowca Pan Krzysztof Paliwoda - Trener interdyscyplinarny EQF VII, przekazał nam sporą wiedzę z zakresu prawidłowego zarządzania i cedowania uprawnień w naszych firmach. Dziękujemy Panie Krzysztofie.

Pobierz prezentację