Aniołowie Biznesu

Krajowa Izba Gospodarcza tworzy Klub Aniołów Biznesu grupujący przedsiębiorców inwestujących własne środki finansowe (Aniołowie Biznesu) oraz przedsiębiorców potrzebujących środków (Beneficjenci Kapitałowi) na sfinansowanie nowych projektów inwestycyjnych (tzw. start up lub rozwój przedsiębiorstwa). Utworzenie Klubu Aniołów Biznesu przy KIG, w formie odrębnej Spółki, jest planowane w II połowie 2018 r. Rola Klubu Aniołów Biznesu polega przede wszystkim na zorganizowanym pośrednictwie, czyli kojarzeniu przedsiębiorców poszukujących środków finansowych na rozwój oraz gotowych zainwestować w interesujące projekty. Obecnie prowadzimy pilotaż przedsięwzięcia obejmujący 4 izby regionalne: dolnośląską, śląską, wielkopolską i zachodnią. W ramach tego pilotażu są rekrutowani  kandydaci na Aniołów Biznesu oraz zbierane są propozycje inwestycji, przedstawionych przez potencjalnych Beneficjentów Kapitałowych. Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem środków finansowych na rozwój są proszeni o wypełnienie załączonych kwestionariuszy i odesłanie ich do nadawcy.

UWAGA

Wypełnione kwestionariusze (po ich ewentualnym uzupełnieniu) będą przedstawione początkowo:

  1. Aniołom Biznesu przy KIG
  2. Państwowym oraz regionalnym funduszom typu CAPITAL VENTURES

Dopiero w przypadku braku zainteresowania ww. podmiotów finansowych i za zgodą potencjalnego Beneficjenta Kapitałowego, zebrane dane będą udostępnione prywatnym (krajowym i zagranicznym) funduszom inwestycyjnym.

W okresie pilotażowym działalność Klubu Aniołów Biznesu jest bezpłatna. Ewentualne koszty mogą pojawić się dopiero w wyniku bezpośrednich uzgodnień między Zainteresowanymi, czyli Beneficjentem Kapitałowymi oraz Aniołami Biznesu (funduszami kapitałowymi).

Dziękujemy za udział w pilotażu i deklarujemy dołożenia starań w celu pozyskania środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa, ale końcowa wysokość i warunki inwestycji kapitałowych będą uzgadniane bezpośrednio między Zainteresowanymi.