Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych organizują spotkanie z Panem Wojciechem Krukiem - Prezydentem WIPH, przedsiębiorcą, biznesmenem, byłym Senatorem 3 kadencji.
Spotkanie odbędzie się w ramach organizowanych przez gnieźnieński oddział WIPH  - DNI  DLA  BIZNESU, a  patronem przedsięwzięcia jest Starosta Gnieźnieński Pan Piotr Gruszczyński.
Spotkanie odbędzie się w Auli ZSEO 19 marca br. o godz. 10.45 a wezmą w nim udział uczniowie klas maturalnych popularnego "Ekonomika"