W dniu 06.04.2018 roku na zaproszenie WIPH o/Gniezno zainicjowane przez przedsiębiorców, przyjechał Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pan Jarosław Sobczak. Tematem szkolenia była interpretacja przepisów prawnych w zakresie BDO.