W poniedziałek 29 stycznia uczestniczyliśmy w NOWorocznym networkingu z Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Spotkanie było skierowane do członków WIPH.

Gospodarzami spotkania byli Prezydent #WIPH Wojciech Kruk oraz Michał Garczyński i Barbara Garczyńska, właściciele Get Noticed Agency, członek Izby. NOWoroczny networking poświęcony był wystąpieniom ekspertów na temat prognoz biznesowych na rok 2024. Gościem specjalnym była Posłanka na Sejm RP Katarzyna Kierzek Koperska, która opowiedziała o obszarach jej aktywności sejmowej, w tym głównie tej dotyczącej MŚP.

Miłym akcentem spotkania były podziękowania Prezydium WIPH w Poznaniu złożone na ręce Włodzimierza Bobkiewicza, byłego prezesa gnieźnieńskiego oddziału WIPH 😊

Oprócz wymiany kontaktów, wspólnych rozmów, spotkanie było również okazją do wysłuchania ciekawych prezentacji na temat digital marketingu, możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy marketerów, a także omówienia poszczególnych kroków związanych z podjęciem ekspansji zagranicznej.

Spotkanie pokazało, że jest potrzeba organizacji tego typu wydarzeń dla członków Izby. Jako gnieźnieński oddział WIPH wyraziliśmy chęć udział we wszelkich inicjatyw podejmowanych przez siedzibę główną w Poznaniu.