Complet Chmielewscy sp. j. (właściciel marki Complet Furniture) rozpoczyna współpracę z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W dniu 15 lutego został podpisany list intencyjny między stronami. Robert Chmielewski, współwłaściciel spółki został także powołany przez JM Rektor WSUS dr Aleksandrę Iwaszkiewicz – Woda na członka Rady Przedsiębiorczości WSUS. Czteroletnia kadencja nowego członka Rady rozpocznie się w dniu 1 marca br.

Współpraca ma dotyczyć wsparcia ze strony Complet Furniture procesu dydaktycznego na Uczelni, w szczególności przez pomoc w organizacji praktyk studenckich i wsparcia studenta w wejściu na rynek pracy.

Z kolei Rada Przedsiębiorczości WSUS to organ doradczy Rektora uczelni, który m.in. inspiruje do nowych metod kształcenia, działa na rzecz współpracy uczelni z przedsiębiorcami czy chociażby poszukuje instrumentów zachęcających studentów do rozwoju. Rada spotyka się min. 1 raz w semestrze.

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która od ponad ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Uczelnia oferuje naukę w trybie studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów II stopnia oraz studiów podyplomowych.

Wśród oferowanych kierunków na szczególną uwagę zasługują architektura wnętrz, projektowanie wnętrz oraz wzornictwo, które otwierają przyszłym absolwentom możliwości współpracy w szeroko rozumianej branży wyposażenia wnętrz, w tym szczególnie w branży meblarskiej. Warto pamiętać, że wnętrza przyszłości to jedna z sześciu inteligentnych specjalizacji Wielkopolski.

Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP.

Władze uczelni stawiają na wykształcenie pod kątem potrzeb pracodawców i trendów na rynku zatrudnienia, umiejętność autokreacji i prezentacji własnych umiejętności, znajomość wyspecjalizowanych technik i programów informatycznych, opanowanie języków obcych – także terminologii szczegółowej dla danej specjalizacji.

Obrany kierunek działania wydaje się iść w dobrą stronę. Według najnowszego raportu przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, absolwenci kierunków społecznych na WSUS, zajmują 1. miejsce pod względem zarobków spośród absolwentów wszystkich niepublicznych szkół wyższych w Wielkopolsce. Absolwenci WSUS plasują się ponadto na wysokim 5. miejscu w rankingu obejmującym zarobki absolwentów również uczelni państwowych.