W dniu 27 września 2017r odbyło się spotkanie przedstawicieli Domu Polonii na Wschodzie z Ukrainy z przedstawicielami Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej o/ Gniezno.

Reprezentantem Domu Polonii był Prezes Aleksander Jan Giedroyc, członkowie Zarządu Swietłana Klimaszena i Tamara Rodenko. Natomiast rozmowy po stronie WIPH prowadził przewodniczący oddziału Piotr Gruszczyński oraz dr Hubert Paluch.

Głównymi tematami było umożliwienie Polakom którzy pozostali na Wschodzie kontynuowania edukacji na terenach polskich, pomoc gospodarczą polegająca na współpracy przedsiębiorców z przyszłą kadra pracowniczą, a także umożliwienie powrotu na ziemie polskie.

Było nam niezmiernie miło gościć naszych Rodaków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *