W dniu 10 grudnia odbyło się nasze Walne Zebranie, połączone ze spotkaniem przedświątecznym. Gościliśmy jak co roku w Sali kominkowej La Dolce Vita Restaurant ( Regiment ).

Na Walnym Zebraniu Sekretarz Oddziału Włodzimierz Bobkiewicz przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z naszej działalności w 2018 roku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Malęgowski zdał sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej Oddziału, która wypadła pozytywnie.

Z kolei głos zabrał Prezes Piotr Gruszczyński i złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Pan Piotr Gruszczyński 22 listopada został Starostą Gnieźnieńskim, i z tej to właśnie przyczyny, ze względów formalnych musiał ustąpić ze stanowiska Prezesa naszego Oddziału. Piotrowi za prawie 3 letni okres kierowania Oddziałem bardzo dziękujemy i życzymy powodzenia w nowej niezwykle absorbującej pracy.

Walne Zgromadzenie postanowiło powierzyć kierowanie Oddziałem Włodzimierzowi Bobkiewiczowi a V-ce Prezesem został Michał Kałuża. Nowym władzom życzymy powodzenia w pracy na rzecz lokalnych przedsiębiorców. Przypomnijmy, że w skład Rady Oddziału wchodzą jeszcze Janusz Borzych V- Prezes oraz Leszek Dopierała.

Po Walnym Zebraniu, tradycyjnie kolacja przedświąteczna. Odwiedził nas Św. Mikołaj, a prezenty wręczał w towarzystwie uroczej Mikołajki. Zresztą zobaczcie zdjęcia.