Mediacja, czyli pozasądowa metoda rozwiązywania sporów to główny temat konferencji zorganizowanej przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową O/Gniezno oraz gnieźnieński oddział Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Konferencja odbyła się w dniu 8 października, z udziałem przedstawicieli m.in. biznesu i samorządów lokalnych.

Wydarzenie zgromadziło wielu specjalistów zajmujących się na co dzień tematyką mediacyjną, w tym m.in. takie autorytety jak dr Tomasz P. Antoszek, Prezes Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji czy Wojciech Cielichowski, Prezes Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego.

Warto podkreślić, że mediacja jest na co dzień upowszechniana właśnie przez Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji działające przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Ponadto WIPH, wspólnie z czterema innymi izbami gospodarczymi z województwa wielkopolskiego, przy udziale Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu powołała w czerwcu 2021 roku Wielkopolski Sąd Arbitrażowy. Jest on odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców związane z szybkim i kompetentnym rozpoznawaniem ich sporów, z zachowaniem pełnej poufności, zwłaszcza co do istoty sporu i stron.

Konferencja była odpowiedzią na rosnące zainteresowanie pozasądowymi metodami rozwiązywania sporów. Została ona skierowana do szerokiego grona odbiorców. Najważniejszym jej celem było propagowanie idei mediacji oraz integrowanie wszystkich środowisk związanych z mediacją, jak też osób chcących pozyskać rzetelną wiedzę o jej zaletach, przebiegu i korzyściach. Jej istotą było również przybliżenie instytucji mediacji i arbitrażu, a także możliwości ich zastosowania w różnych aspektach życia gospodarczego, społecznego a nawet osobistego.

Warto odnotować fakt, że podstawowym warunkiem rozstrzygnięcia sporu jest to, aby stosowny zapis dt. arbitrażu znalazł się w umowie między stronami. Jeśli taki zapis się znajdzie, wtedy jeżeli dochodzi do sporu należy złożyć pozew do Sądu Arbitrażowego. Można go złożyć w Poznaniu, jak również za pośrednictwem Gnieźnieńskiego Oddziału Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Patronami konferencji zostali Prezydent WIPH, Starosta Gnieźnieński, Prezydent Gniezna, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, Prezes Sadu Rejonowego w Gnieźnie oraz Prezes Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego.